Vítejte v rezervačním systému Squash Sport Čimice!

(Čimická780/61, 18100, Praha 8, tel.: 602 658 631)


  • Upozorňujeme zákazníky, že telefonické rezervace na veškeré sportovní aktivity a saunu jsou možné pouze po předchozí registraci. 
  • Připomínáme také, že rezervaci můžete bezplatně zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny nebo 10 min po uskutečnění rezervace. Pozdější zrušení, nečerpání nebo přesunutí hodiny jste povinni uhradit. Nebude brán zřetel na objektivní důvody pro rušení kurtu (např. nemoc, úraz nebo osobní důvody). Rezervaci je možno rušit v rezervačním systému nebo i telefonicky.

V záložkách k jednotlivým rezervacím naleznete podrobnější informace ke konkrétním sportům:

Jsme rádi, že jste se rozhodli sportovat právě u nás!