Vítejte v rezervačním systému Squash Sport Čimice!

(Čimická780/61, 18100, Praha 8, tel.: 602 658 631)


  • Upozorňujeme zákazníky, že rezervace na veškeré sportovní aktivity a saunu jsou možné pouze po předchozí registraci. 
  • Připomínáme také, že rezervaci můžete bezplatně zrušit nejpozději 12 hodin před začátkem rezervované hodiny nebo 10 min po uskutečnění rezervace. 
  • Pozdější zrušení, nečerpání nebo přesunutí hodiny jste povinni uhradit. 
  • Nebude brán zřetel na objektivní důvody pro rušení kurtu (např. nemoc, úraz nebo osobní důvody). Rezervaci je možno rušit v rezervačním systému nebo i telefonicky.

V záložkách k jednotlivým rezervacím naleznete podrobnější informace ke konkrétním sportům:

Jóga od 10.9. v čase 17:45-18:45 v sále č. 2!

Jsme rádi, že jste se rozhodli sportovat právě u nás!